امام خامنه ای :
بدانند جمهورى اسلامى به فضل الهى، به حول و قوه‌ى الهى، بر اين مشكلات فائق خواهد آمد و آنها را باز هم در حسرت شكست دادن ملت ايران خواهد گذاشت.
 • آخرین دیدگاه ها :

  • موزیک ویدیو میفرماید: 'عالی بود با ارزوی موفقیت' متن کامل
  • محمد میفرماید: باسلام وعرض تبریک سال نوبرای همه بندگان تحت ستم سراسرجهان اللخصوص اعضاء زعیف صنف زحمتکش مشاورین املاک که14سال و6ماه ظلم وستم ریاستی بامعلومات ضعیف وادعای رویائی که باارائه باج وریخت وپاشهای بی حدوحساب باامکانات وبودجه اعضاءاتحادیه توانست مدرک دیپلم غلابی دریافت نمایدودر این مدت ساپرت گران وی باحمایتهاوپشتی بانی ازوی توانست نهایت بی عدالتی رابراعضاء تحمیل نمایددرنتیجه بابرکنارشدن چنگ برپوستینی پناهنده شده غافل ازاینکه ازگرداب برهاندش ولی بانی نا بودیش شده آقای رئیس سابق اتحادیه کشوری مااعضاء ازشماادعای طلب میکنیم حالا میخواهی ازپوستین دست برداری اماپوستین ازتودست بردار نیست شماهرزمان بااتحادیه تسویه حساب کردیدماهم درمقابل قانون سر تعظیم فرودمیاوریم اگرلازم باشدانجام وظیفه خواهیم کردبنده دراینجا ازمسئولان نظام استدی داریم باهزینه اعضاء محکمه ای عادلانه جهت احقاق حقوق برحق اعضاء دستورات لازم مبذول بفرمایند باتشکر متن کامل
  • علیرضا تهرانی میفرماید: باسلام وامیدموفقیت روزافزون برای یکایک مسئولین پرتلاش مملکت خصوصا وزیرمحترم بازرگانی جناب آقای دکتر نعمت زاده وسایرمعاونین ومسئولان عزیز که باپیروی از فرمایشات سازنده رهبر معظم انقلاب اسلامی دررهنمود های مدبرانه وسازنده ایشان درپیشبرداهداف اقتصادمقاومتی ازفعالیتها وپیشرفت های سازمانهای هزینه ساز تشریفاتی که جزایجادمشکل وهزینه های بیموردبی حدوحساب در مملکتی که زیرفشارتحریم وتورم برای جامعه مااهداف دیگری نمیتواندبارمغان بیاوردافرادی سودجوی بجای چاره جوئی مشکلات جامعه درفکرخودنمائی باولخرجی های آنچنانی ازبودجه اعضاء برای چاپلوسی ورسیدن به مقامهای تشریفاتی باایجادتشکیلات وموسساتی چون اتحادیه کشوری جز هزینه های سرسام آورآیددیگری ندارد مسئولان راروبرو میکنند که باپیگیریهای مداوم ریاست محترم انجمن اسلامی کارفرمائی و اعضاءمحترم منتقدین اسلامی کارفرمائی مشاورین املاک تهران وعنایت بتوافق به انحلال اتحادیه کشوری ازسوی جناب آقای دکترنعمت زاده وسایر مسئولان که جادارد ازیکایک این عزیزان کمال تشکروقدردانی بعمل آوریم وتبریک وتشکراز جناب آقای دکترروحانی باانتخاب مسئولانی مدبرکه مشکلات جامعه رااحساس وبرطرف مینمایند باتشکرمدیرمشاوراملاک تهران(لویزان)گلکاشی متن کامل
  • محمد میفرماید: سلام بااجازه سروران واساتیدوفرهیختگان صنفی خودم جهت گوشزد کسانی جون فرعونیان صفت باتجربیات ومعلومات ضعیف به مقامی میر سند ازخود بیخود میشوندوجزخودتوجهی بدیگران ندارنداشعاری ازشاعر معاصر زنده یاد وشادروان ژولیده نیشابوری بسمع برسانم بسمه تعالی هرآنفردی که زردارد=بعالم زورهم دارد=بلی هرکس که داردزوروزر مزدور هم دارد=بجائی گررسیدی ازنظرمفکن ضعیفانرا =سلیمان باچنین حشمت نظر برمورهم دارد=امیری رااگردیدی فقیری رامکن تحقیر=که هرشمعی بقدرقدرت خودنورهم دارد=مزن نیش ازبرای نوش خود=گرنداری بهره ای منعم= که این قدرت نمائی ترا زنبور هم دارد=عصادردست موسی چونکه باشدمیشودثعبان = وگرنه این عصارا درکف خودکورهم دارد=اگربهرام گورازگوربراردسربرون گوید = که هرصیاد صیادی بنام گورهم دارد متن کامل
  • محمد میفرماید: سلام وتبریک وتشکروقدردانی این عضوکوچک جامعه زحمتکش مشاورین املاک را برای بثمررساندن اهداف بزرگ انسانیت اعضاء محترم انجمن اسلامی وانجمن کارفرمائی مشاورین املاک تهران بزرگ که ازتمامی نیروی انسانی وتوان مالی خوددرمقابل زورگوی یکه تازیکه بمدت14سال بخیال اینکه باپشتگرمی ریخت وپاشهای بیحدو حساب اموال اعضاء پایگاهی جاویدان فرعونی برای خودووارثینش بنا خواهد نمودغافل ازاینکه درمملکت اسلامی باپشتیبانی بت شکن زمان ریشه همه مستکبرین و بازمانده فرعونیان توسط پیروان انقلاب خمینی ریشه کن خواهندشداین بت پوشالی هم بیاری خداوند متعال وفعالان اعضاءمحترم انجمن بریاست جناب آقای سیدمعماری مقدم ووزیرومسئولین محترم کشوری جناب آقای دکترنعمت زاده ودکتر خسروتاج ودکترنکوئی مهر وآقای نوده فراهانی ورئیس محترم مشاورین املاک تهران بزرگ آقای حسام عقبائی که باپشتیبانی ازحقوق حقه اعضاء این خاطره تلخ و مفتضل استبداد تاریخ مشاورین املاک به فراموشی خواهد رسیدبه همه دست اندرکاران بزرگوارخسته نباشید عرض نموده سلامتی وموفقیت همه وارثین وپیروان خمینی کبیرو شهدای انقلاب جمهوری اسلامی ایران راازدرگاه ایزد متعال خواهانم متن کامل
 • آمارگیر

  • بازدید امروز: 22
  • بازدید دیروز: 117
  • کل بازدیدها: 57,635
  • کل نوشته‌ها: 98
  • کل دیدگاه‌ها: 97
  • تاریخ به‌روزشدن سایت: ۱۳۹۳/۰۷/۱۹
 • RSS مقام معظم رهبری

 • RSS رياست جمهوري

 •  
  تمامی حقوق برای انجمن اسلامی صنف مشاورین املاک تهران محفوظ است